Så härbörjade resan mot vår nya butik!

butik riv 4

Så här började vår resa mot vår nya butik!

I våras så båbörjades arbetena för att utvidga vår butik.

I många år har vi drömt om möjligheten att få till en större butik och bättre yta för undersökningar.

Efter 85-års drömmande så förverkligas drömmen!

Det har varit lite rörigt under en tiden men gått förvånansvärt smidigt!