Hantering av Personuppgifter – GDPR

Optiker tillhör gruppen hälso- och sjukvårdspersonal därav tillämpas såväl Personuppgiftslagen som Patientjournallagen och Vårdregisterlagen i vår verksamhet. När du beställer tjänster eller varor hos oss noterar vi dina personuppgifter, resultat av mätningar / bedömningar, de åtgärder vi vidtar och administrativa uppgifter.

Denna information sparas minst 10 år. Detta görs dels för att vid senare synmätningar / bedömningar följa förändringar men också för framtida beställningar och åtgärder. Du kan skriftligen begära att få ta del av dina uppgifter som finns i vårt register. Du kan även när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan ditt godkännande.