Svagsynt hjälpmedel

Vid ögonsjukdomar eller ögonskador hjälper inte alla gånger vanliga glasögon fullt ut eller på samma sätt som de tidigare gjort. Då får man ta till specialoptik för att på bästa sätt tillvara ta den kvarvarande synförmågan. Det kan vara allt mellan speciella förstoringshjälpmedel och filterglas till luppsystem. Optiker Anderberg har utbildad personal i svagsynsrehabilitering. Vi har ett brett sortiment av synhjälpmedel och vi kan också prova ut specialglasögon.

Vi vägleder och utbildar dig också i hur du skall använda de olika hjälpmedlen. Vi kan aldrig återskapa det seende du en gång hade men vi kan hjälpa dig att finna lösningar för att ta tillvara din synförmåga på bästa sätt.