Arbetsanpassade glasögon

Synen har stor betydelse för trivsel och effektivitet i arbetet. Felaktiga glasögon och visuella förhållanden kan ge onödiga problem som trötthet, huvudvärk, ont i ögonen, nacken eller muskelvärk etc. Lösningen handlar om att anpassa de visuella förhållandena eller glasögonen till arbetssituationen.

De flesta optiker kan erbjuda arbetsglasögon. Men alla har inte samma erfarenhet eller kompetens på området som Optiker Anderberg.
Våra legitimerade optiker med arbetsmedicinutbildning har den kunskap och erfarenhet som behövs för att anpassa synhjälpmedel, arbetsglasögon och skyddsglasögon som är lämpliga för olika arbetsuppgifter.

Rätt typ av arbetskorrektion gör stor skillnad. Stelhet och trötthet minskar. Arbetsdagarna blir både mer vilsamma och produktiva.

Vi besöker gärna ditt företag och ger råd om arbetsglasögon och hur man ser bra på jobbet. Många gånger kan små förändringar som t.ex placering av dataskärmar, kontrollpaneler och ljuskällor innebära stora förbättringar.

Vi vägleder kunder från Ängelholm, Båstad, Åstorp, Höganäs, Klippan & Örkelljunga med omnejd

 

arbetspassande glasögon
Glasögon i Ängelholm