För arbetsgivare

Som arbetsgivare har man en mängd skyldigheter att förhålla sig till. Arbetsglasögon är en av dem.
De föreskrifter som påverkar tillhandahållandet av arbetskorrektion från Arbetsmiljöverket är följande: Arbete vid bildskärm,
AFS 1998:5 samt ändringsföreskrift 2014:2, Belastningsergonomi, AFS 2012:02, Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02 samt ändringsföreskrift 2013:3, Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1

Vi vet vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för arbetskorrektion och hur man som arbetsgivare kan hantera det. Vi följer gällande regelverk. Anställda som har rätt till arbetsglasögon ordineras sådana och de som inte har det använder privata glasögon.

Vi kan hjälpa till med att upprätta policys för arbetskorrektion för er verksamhet så att ni tryggt kan känna att ni följer gällande regler. Enkelt och tydligt för både arbetsgivare och anställda.
Önskas hjälp med upprättande av policys eller samarbetsavtal gällande arbetskorrektion kontakta oss för mer information.