Skyddsglas

Skyddsglasögon skall uppfylla de krav som EU och Arbetsmiljöverket ställer.
För skyddsglasögon krävs att glas och båge testas tillsammans som en enhet. Det är arbetsgivarens ansvar att uppge den nödvändiga säkerhetsklassifieringen för skyddsglasögonen, så att dessa uppfyller skyddskraven på arbetsplatsen. Glas och styrkor på glasen anpassas efter de synkrav som ställs för utförandet av arbetsuppgifterna

Fakta CE-märkning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning regleras av Concil Directive (89/686/EEC) och skall följa standard EN 166 från 1995. Dessa krav finns inkorporerade i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:3 ”Utförande av personlig skyddsutrustning För slagtålighet finns två olika klasser för receptslipade skyddsglasögon:

S – Increased robustness: Dropballtest – 22 mm stålkula (44g) släpps från 1,3 meters höjd. Härdat mineral, plast och Polykarbonat klarar detta.
F – High speed particles. Low energy impact: Beskjutning med 6 mm stålkula 45 m/s. Endast Polykarbonat klarar detta.