Ögonsjukdomar

Grå starr

Grå starr, Katarakt, är mycket vanligt och en del av ögats naturliga åldrande. De flesta människor över 65 har grå starr till viss utsträckning men det behöver inte innebära att man har problem av den. Katarakt kan förekomma i alla åldrar.

Vid katarakt blir ögats lins grumlig. Att se genom en grumlig lins kan vara ungefär som att se genom ett smutsigt fönster. Katarakt utvecklas ofta långsamt över flera år och märks ofta inte förrän den blivit väl utvecklad.

Behandlingen för grå starr är en operation där ögats naturliga egna grumliga lins byts ut mot en konstgjord lins. Operationen är en av de vanligaste kirurgiska ingrepp som utförs idag, den tar 15-20 minuter och synen förbättras för de flesta patienter inom några dagar.

För de flesta är det vanligaste symptomet nedsatt syn. Man blir mer beroende av bra ljus för att kunna se samtidigt som man kan uppleva att man lättare blir bländad av motljus.

Grön starr

Grön starr, Glaukom, är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som skadar synnerven. Vid glaukom kan synfältsbortfall uppstå, vilket kan upplevas på olika sätt. Man brukar beskriva det som att synen försvinner fläckvis. Glaukom skadar det perifera seendet först, vilket de flesta inte märker. Bara när perifera seendet är verkligt illa skadat (‘kikarseende’) börjar den drabbade stöta mot saker eller till exempel inte se ankommande fordon förrän i sista sekunden.

Glaukom kan inte botas men bromsas genom behandling. Ju tidigare behandling desto effektivare brukar uppbromsningen bli. Oftast behandlas glaukom med trycksänkande ögondroppar.

Exempel på synfältsbortfall som visar hur den som fått glaukom uppfattar omgivningen.

AMD ”Gula fläcken”

Åldersrelaterad AMD är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos människor över 50. Den orsakas av förändringar i makula eller gula fläcken, den centrala och mest känsliga delen av näthinnan bak i ögat.

Gula fläcken, Makula, är den centrala delen av näthinnan där vi har den högsta upplösningen för att kunna urskilja detaljer. När vi riktar blicken mot något så faller ljuset på just den delen av näthinnan i ögat, så att vi kan exempelvis se bokstäver eller se ansikten. Resten av näthinnan används för det perifera seendet.

Makula-degeneration är åldersrelaterad och vid 75 års ålder har omkring ca 15% denna sjukdom. Ökade riskfaktorer är ärftlighet och rökning. Sjukdomen påverkar bara den centrala delen av synen. Sjukdomen ger därför aldrig total blindhet.

AMD förekommer i två varianter; den torra och den våta. Den torra har ett långsamt förlopp och kan enligt vissa studier bromsas med kosttillskott. Den våta varianten kan bromsas med läkemedel innehållande anti-VEGF.

Diabetes

Minst 4 procent av befolkningen i Sverige har diabetes och nästan alla drabbas av någon form av diabetesförändringar i ögats näthinna (diabetesretinopati).

Förändringar i näthinnans blodkärl bidrar till syrebrist vilket kan ge skador på syncellerna. Synnedsättningen kan bli så pass allvarlig att man inte längre kan läsa eller köra bil. Vid tidig upptäckt kan behandling sättas in i tid för att begränsa skadorna. Alla diabetiker bör årligen genomgå en synundersökning.

Keratokonus

Keratokonus är en sjukdom som påverkar hornhinnan, kornea . Ofta drabbas båda ögonen. Den underliggande orsaken är en försvagning av hornhinnan. Resultatet blir att hornhinnan omformas till en mer konisk form vilket ger oregelbunden astigmatism. Sjukdomen drabbar ca. en av tusen personer och den upptäcks oftast i de senare tonåren.

Symptom kan inkludera kraftig förvrängning av synen (astigmatism) med dubbelseende, suddig syn (på både nära håll och avstånd) och ljuskänslighet (fotofobi). I början kan de flesta korrigera synen med glasögon men allteftersom astigmatismen förvärras krävs speciella kontaktlinser för att uppnå bästa möjliga synskärpa.

Torra ögon

Torra och irriterade ögon uppkommer när ögat inte producerar tillräckligt mycket tårar av tillräckligt kvalitet. Om tårvätskan inte håller tillräckligt hög kvalitet dunstar tårarna för snabbt från ögats yta vilket gör att ögat torkar ut. Oftast orsakas låg kvalitet av tårvätskan av blockering eller inflammation av de oljeproducerande tårkörtlarna i kanten på ögonlocken.

Symptom på torra ögon:

  • Främmande kropp känsla – känslan av att man har något i ögat
  • Ögonen känns grusiga – oftast värre på morgonen
  • Suddig syn
  • Brännande känsla i ögonen
  • Irriterade ögonlock
  • Ljuskänslighet
  • Röd ögonvita
  • Ömma ögon
  • Rinnande ögon

Oftast är det svårt att veta varför man lider av torra ögon och hur man bäst behandlar besvären. Boka en konsultation och tåranalys med en av våra optiker som är speciellt utbildade i behandling av torra ögon. Det finns ett antal olika sätt att behandla problem med torra och rinnande ögon.
Behandlingarna baseras på resultaten av tåranalysen.
I vårt ögonapotek finns många receptfria produkter för torra ögon som kan hjälpa eller lindra symtomen. Som nästan alltid är tidig behandling väsentlig.