Kontaktlinsundersökning

Vid nytillpassning av kontaktlinser ligger en vanlig synundersökning som grund, vilken kompletteras med ett antal mätningar och undersökningar för att kunna tillpassa rätt kontaktlinser.

Det som bedöms är bla tårfilm, hornhinna och ögats olika fysiska mått, ögats förutsättningar för att kunna bära en kontaktlins. Andra saker som är av vikt är livsstilsfaktorer och miljöer.

Vid tillpassning av Nattlinser och Speciallinser görs även en topografimätning av hornhinnan och ibland också en OCT undersökning för bedömning av tårfilmen mellan hornhinnan och kontaktlinsen. De som bär dessa typer av kontaktlinser skall regelbundet undersöka ögonen enligt optikerns rekommendation.

Kontaktlinsbärare bör undersöka sina ögon och linser minst en gång per år. Det är mycket viktigt för ett säkert och komfortabelt linsbärande. Då kontrolleras linsernas passform och styrka samt att ögonen mår bra. Ibland kan en annan linstyp behöva tillpassas om ögats förutsättningar har ändrats.

Det finns olika typer av kontaktlinser, information om dessa finns under rubriken Kontaktlinser.