Ögonhälsoundersökning

Ögonhälsoundersökning innebär att vi kompletterar den vanliga synundersökningen med fler undersökningar för att bättre kunna bedöma ögonens funktion och tillstånd. Det är extra viktigt om det finns ögonsjukdomar som tex glaukom (grön starr) eller AMD (förändringar på gula fläcken) i släkten, speciellt om förälder eller syskon är drabbade.

Genom en ögonhälsoundersökning kan vi hjälpa till med att tidigt upptäcka sådana förändringar och även se tecken på andra systemiska sjukdomar som t.ex diabetes och högt blodtryck. Tidig upptäckt av ovanstående är av stor vikt för att bättre kunna bromsa sjukdomsförloppen. Idag finns behandlingsmöjligheter för att bromsa eller läka många ögonsjukdomar, förutsatt att de upptäcks på ett tidigt stadium.

En ögonhälsoundersökning omfattar bland annat ögonbottenfotografering, ögonbottenanalyser med OCT, bedömning av ögats inre blodkärl och synfältsmätning.