Tillpassning av speciallinser

När hornhinnan på ögat är oregelbunden och ojämn så kan ibland korrigering med glasögon bli svårt. Då är specialkontaktlinser så kallade semisclerala ett bättre alternativ för att få en bra synskärpa.

En ögonsjukdom där detta ofta gäller är keratokonus där hornhinnan blir toppig och konformad vilket gör att glasögonglas inte kan korrigera upp synskärpan. Med hjälp av en specialkontaktlins kan man få tårfilmen att fylla ut ojämnheterna mellan kontaktlinsen och hornhinnan och på så sätt få en bättre avbildning än med glasögon.

Det kan vara fallet också om man skadat hornhinnan så att ärr uppstått vilket gör den ojämn.
Tillpassning av speciallinser sker genom att vi börjar med att göra en hornhinnetopografi dvs vi får en karta på hur ojämnheterna på hornhinnan ser ut. Med den informationen och med övriga undersökningsdata kan vi sedan beställa skräddarsydda kontaktlinser till just dina ögon.

När vi fått hem linserna så bokar vi in dig för linsträning (om du inte haft stabila linser tidigare). Vi går igenom hur linserna sätts i och tas ur, hur du sköter dem, förvarar dem och vilka linsvätskor du behöver. Efter några veckors användning kontrollerar vi att synskärpan och komforten är optimal.
Har du en diagnostiserad ögonsjukdom exempelvis keratokonus kan bidrag utgå från landstinget mot uppvisande av recept och kvitto på dina specialkontaktlinser.