Synundersökning

En synundersökning innefattar ett antal moment. Syftet med synundersökningen är att undersöka synen och eventuellt behov av synkorrigering. Efter en synundersökning, om inget onormalt upptäckts, kan en ordination av synhjälpmedel utfärdas eller en remiss för vidare undersökning.

Genom en noggrant utförd synundersökning, ökar sannolikheten för att onormala tillstånd upptäcks i tid, och att lämplig åtgärd kan vidtas. Optikern arbetar med det friska ögat och remitterar till läkare vid misstanke om sjukdom.

Anamnes

Anamnesen är den inledande delen av synundersökningen och består av ett antal frågor. Avsikten är få specifik information rörande hur man uppfattar sin syn och ögonstatus, det är en viktig del och lägger grunden för att resten av synundersökningen

Inledande undersökningar

Inledande mätningar utförs för att få en bild av synfelet och utesluta vissa sjukliga tillstånd. De består bland annat av kontroll av: ögonens rörelse och ställningar, pupillernas storlek och reaktion på ljus samt trycket inne i ögat.

Refraktion

Vid denna del fastställas ögats synfel, och optikern identifierar vilken styrka som eventuellt behövs för att optimera synen för olika avstånd. Ett väl fungerande samarbete mellan ögonen är viktigt för ett komfortabelt seende.

Funktionstester

Utifrån vad optikern kommit fram till i tidigare moment kan utökade tester som undersöker specifika funktioner i synen behöva utföras.

Bedömning och åtgärd

Efter att undersökningarna genomförts, gör optikern en analys och bedömning av synproblemet samt går igenom olika alternativ för korrektion. Om undersökningen visat att det finns misstanke om onormalt ögontillstånd kan det innebära remiss till ögonläkare eller till annan läkare.

Ordination

Optikern gör en eller flera ordinationer eller skriver remiss, baserade på det som framkommit under undersökningen, samt ger en rekommendation om när nästa undersökning bör göras.

 Vi vägleder kunder från Ängelholm, Båstad, Åstorp, Höganäs, Klippan & Örkelljunga med omnejd

Synundersökning
Synundersökning i Klippan