Tåranalys – torra ögon

En tåranalys kan ge svar på varför ögonen rinner, svider, känns torra eller upplevelsen av varierande synskärpa. Vid en tåranalys undersöks tårfilmen och ögats tårkanaler, hornhinna och slemhinnor för att säkerställa att där inte finns förändringar eller skador. Ögats fettkörtlar kontrolleras hos oss med meibomografi, en fotograferingsteknik som gör det möjligt att bedöma körtlarnas status och funktion.

Normalt utsöndrar ögats tårkörtlar tårvätska och när man blinkar fördelas den till en tunn film över ögats yta. Det gör att ljuset kan brytas jämnt genom hornhinnan och att ögat inte torkar ut. Om tårfilmen är av dålig kvalitet blir ögat snabbt torrt och tårkörtlarna försöker då kompensera genom att öka utsöndringen av tårvätska, med rinnande ögon som vanligt symtom.